Organizační struktura BK Ostrava
Název a zkratka
Bruslařský klub Ostrava, z.s.
BK Ostrava
Sídlo a kontakt
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava-Poruba

Telefon: +420 59 6977 110
Fax: +420 59 631 77 08

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
pobočka Ostrava
Hollarova 5
702 00 Ostrava
č.ú.: 373 630 793 / 0300

Registrace: MV ČR, č.j. II/s-OVS/1-32 349/97 - R

IČ: 66739659
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem Bruslařského klubu Ostrava. Svolává ji výkonný výbor zpravidla jednou za rok, nejméně však jednou za dva roky.

Mimořádná valná hromada může být svolána, požádá-li o to předseda výkonného výboru nebo ½ členů starších 18 let, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti.

K platnosti usnesení VH je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
Výkonný výbor
Zajišťuje činnost v období mezi valnými hromadami. VV je volen na čtyřleté období.

Ing. Stanislav Žídek předseda email: szidek@volny.cz
Yvetta Daňková místopředseda a jednatel email: yvetta.dankova@zs.brusperk.cz
Eda Sudolská hospodářka a účetní email: e.sudolska@volny.cz
Ing. Olga Kvapilová člen pro ekonomiku email: o.kvapilova@laso.cz
Karel Kafka člen email: karel.hokej@volny.cz
Nella Simaová člen email: nellasimaova@seznam.cz
Revizní komise
Dana Bulínová předsedkyně email: --
Jitřenka Krejčíčková člen email: --
Pavla Sulowská člen email: --
Realizační tým
Trenéři
Ing. Stanislav Žídek trenér I. třídy, vedoucí trenér
Ivana Tokošová trenérka II. třídy, vedoucí trenérka přípravky
Ludmila Ferbrová trenérka II. třídy
Olga Matonohová trenérka II. třídy

Bruslařská akademie Ostrava
Ludmila Ferbrová Vedoucí
Kolektiv spolupracovníků - trenérů a asistentů trenérů.

Specialisté
Alena Coufalová gymnastická příprava
Marcela Micháliková pohybová příprava, balet

Externisté
V rámci nezbytné potřeby - taneční průprava a další

Fyzioterapeut
Roman Sýkora