Zobrazení příspěvku
MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA KRASOBRUSLENÍ OSTRAVA 2020 - INTERNATIONAL FS SUMMER SCHOOL OSTRAVA 2020

V přílohách najdete nabídky na MLŠ krasobruslení Ostrava 2020 vč. formuláře přihlášky.
V případě vašeho zájmu o účast, vyplňte laskavě přihlášku a zašlete na emailovou adresu uvedenou ve vlastní nabídce.

In the attachments you will find an offer for International Figure Skating Summer School Ostrava 2020.
If you are interested, please fill in the application form and send it to the e-mail address stated in our own offer.

Přílohy: 
Nabídka na MLŠ Ostrava v krasobruslení 2020 - CZE.pdf
Proposition - International Figure Skating Summer Camp Ostrava 2020.pdf
Přihláška na MLŠ_2020_Ostrava - Application Form.pdf