Sportovní centrum mládeže
Od 1.1.2014 bylo schváleno v rámci SCM ČKS – detašovaném pracovišti Ostrava níže uvedené složení členů:
SCM ČKS detašované pracoviště Ostrava: 2 členové
Vedoucí SCM ČKS detašované pracoviště Ostrava: Ing. Stanislav Žídek
Sportovci a jejich trenéři:
Jméno Klub Trenér
Štěpánová Klára FSC Kopřivnice Evžen Milčinský, Vladimíra Milčinská
Janiczková Aneta BK Ostrava Stanislav Žídek